روتختی هایی که از جنس کتان یا پنبه ای است و حالت گل برجسته یا ملیله دوزی نشده باشد را به عنوان روتختی اسپورت می شناسند ؛ روتختی های اسپورت بسیار راحت اند و به دلیل جنس نخی شان در تابستان خنک و در زمستان گرمای مطبوعی دارند ؛ روتختی های اسپورت فروشگاه هگان قشم بسیار ساده و شیک هستند ؛ روتختی های اسپورت فروشگاه هگان دورویه نخی است و لایه ی وسط آن هم پنبه است و به دلیل دو رویه بودنشان شما یک روتختی با دو طرح متفاوت دارید.